Τα πρόστιμα GDPR ανήλθαν σε 1,5 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023

Τα πρόστιμα GDPR ανήλθαν σε 1,5 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2023

July 17, 2023 0 By admin

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα εντυπωσιακό νομικό πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί για να ρυθμίζει την επεξεργασία και τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών.

Σύμφωνα με στοιχεία που αναλύθηκαν από την ομάδα Atlas VPN, οι εταιρείες έπρεπε να πληρώσουν πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα GDPR έως το πρώτο εξάμηνο του 2023. Στις 25 Μαΐου, το GDPR γιόρτασε την 5η επέτειό του. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σε 1.679 εταιρείες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους σχεδόν 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζουν οι μήνες Ιανουάριος και Μάιος, με πρόστιμα σχεδόν 400 εκατ. ευρώ και 1,2 δισ. ευρώ, αντίστοιχα. Είναι ενδιαφέρον ότι οι μετα-πλατφόρμες που ελέγχουν το Facebook, το Instagram, το WhatsApp και άλλες εφαρμογές επιβλήθηκαν πρόστιμο και τους δύο μήνες.

Παρά το γεγονός ότι επιβλήθηκαν μόλις 1,5 εκατ. ευρώ σε πρόστιμα τον Μάρτιο, ήταν ο μήνας κατά τον οποίο οι εταιρείες έλαβαν τα περισσότερα πρόστιμα για παραβιάσεις δεδομένων, με συνολικά 46 πρόστιμα.

Ο Φεβρουάριος ήταν ο μήνας με τον χαμηλότερο αριθμό προστίμων το πρώτο εξάμηνο του 2023, με μόλις 34 πρόστιμα να αντιστοιχούν σε 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε ποινές. Συνολικά επιβλήθηκαν 237 πρόστιμα σε εταιρείες το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Ο Vilius Kardelis, Editor Cybersecurity στο Atlas VPN, μοιράζεται τις σκέψεις του σχετικά με την επιβολή του GDPR: «Τα πρόστιμα GDPR έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί λειτουργούν και χειρίζονται δεδομένα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στο απόρρητο και την ασφάλεια για να αποφύγουν πιθανά πρόστιμα και ζημιά στη φήμη. Προχωρώντας προς τα εμπρός, οι οργανισμοί πρέπει να συνεχίσουν να επενδύουν στις στρατηγικές προστασίας δεδομένων τους και να παραμένουν ενήμεροι με τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές στον GDPR».
Χώρες με τις περισσότερες παραβιάσεις του GDPR

Ενώ βρισκόμαστε στο θέμα των χωρών με τον υψηλότερο αριθμό παραβάσεων του GDPR, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι καμία χώρα δεν έχει ανοσία σε ζητήματα απορρήτου. Ωστόσο, ορισμένες χώρες είχαν περισσότερες παραβιάσεις από άλλες.

Από την έναρξη του GDPR, έχουν επιβληθεί 689 πρόστιμα στην Ισπανία, με αποτέλεσμα κυρώσεις άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ η μέση ποινή ανά πρόστιμο είναι περίπου 88.000 ευρώ, οι ισπανικές εταιρείες έλαβαν υπερδιπλάσιες κυρώσεις από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Οι ιταλικές αρχές προστασίας δεδομένων επέβαλαν 284 πρόστιμα συνολικού ύψους 133 εκατομμυρίων ευρώ. Το μέσο πρόστιμο εδώ είναι περίπου 468.000 ευρώ. Η Γερμανία κατέγραψε τον τρίτο μεγαλύτερο αριθμό παραβιάσεων με συνολικά 160 παραβιάσεις. Τα πρόστιμα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα ποινές 55 εκατ. ευρώ.

Η Ρουμανία είναι η τελευταία χώρα της οποίας οι αρχές έχουν επιβάλει πάνω από 100 πρόστιμα στα πέντε χρόνια ύπαρξης του GDPR. Επιπλέον, η Ρουμανία έχει πολύ χαμηλό μέσο πρόστιμο μόλις 5390 ευρώ. Η Ελλάδα ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες χώρες με υψηλό μέσο πρόστιμο 525.000 ευρώ.